Sociale Groepstraining

In afstemming op de wensen van de groep en uitgaande van ervaring van de deelnemers.
Vaardigheidstrainingen op het sociale vlak gericht op ont-dekken van je kwaliteiten en grenzen. Kennis en vaardigheden opdoen, waaronder ook je creatieve en intuïtieve vaardigheden. We zullen oefeningen doen die je in de praktijk kunt toepassen.
Je leert je kwaliteiten effectief inzetten en je bent in staat om je eigen grenzen te kunnen verleggen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om training van competenties op het gebied van:

 • Communicatie
 • Sollicitatie
 • POP-gespreksvoering
 • Slecht-  nieuws- en exit-gespreksvoering
 • Omgaan met agressie/met grensoverschrijdend gedrag
 • Weerbaarheidstrainingen in complexe communicatie systemen bijvoorbeeld bij ongewenste intimiteiten
 • Conflicthantering in de kinderopvang: Vreedzame kinderopvang
 • Opvang na traumatische ervaring door hulpverlening bij ongeval, e.d.
 • Functie en toepassing van visualisatie in een psychosociale behandeling

 

Psycho-sociale Groepstraining

Psycho-sociale groepstraining in afstemming op de wensen van de groep en uitgaande van ervaring van de deelnemers.
De beslotenheid van een groep met lotgenoten geeft de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en gevoelens te leren delen.
Ruimte voor herkenning en erkenning. En voor tips en ideeën.
Met als doel bij ieder een innerlijk proces op gang te brengen.
Een innerlijk proces van bewustwording en leren omgaan met nare ervaringen en angsten die belemmeren in contacten en bij het nemen van regie over eigen leven.
Ont-dekken van kwaliteiten en grenzen.
Kennis en vaardigheden opdoen, waaronder ook creatieve en intuïtieve kwaliteiten.
Deze effectief leren inzetten in verbinding met jezelf én anderen.
In elke fase van het ontwikkelingsproces zijn er praktische oefeningen.

Trainingen:

Familie Opstellingen

In de groep werk je met elkaar én doe je steeds individuele ervaring op.
Je kunt terecht met uiteenlopende vragen op het gebied van relaties, werk,  
gezondheid, seksualiteit en andere levensvragen.   
Of vanuit nieuwsgierigheid naar jouw rol.

Het vinden van antwoorden zit hem niet in praten over, maar in het Opstellen van je vraag.
Onderlinge verbindingen in de familie worden zichtbaar. De invloed op elkaar voelbaar.
Het reactiepatroon helder. Jouw plaats in de rangorde en de functie die je op je neemt
in de familie. De uitwerking die dat heeft op jouw leven.
En de mogelijkheid om daar verandering in te brengen zo, dat het systeem óók voor
jou, optimaler functioneert.

 

Zelf de regie leren nemen over je leven.

Voor diegene die hun leefsituatie willen veranderen maar niet weten hoe, die ervaren  
te veel geleefd te worden, het contact met zichzelf en hun verlangens kwijt zijn,
geen vat krijgen op vorm geven aan hun dagelijks leven.
We werken in de groep met elkaar aan individuele bewustwording van waarden,  
normen en overtuigingen die je van huis uit meekreeg.
In kaart brengen wanneer deze je ondersteunen en wanneer ze je belemmeren of zelfs
blokkeren in het nemen van de regie over je leven.
Voor jezelf uitvinden wat jij daarmee zou willen doen en hoe je dat zou kunnen doen.
In elke fase van het ontwikkelingsproces zijn er praktische oefeningen om
kunnen experimenteren met het zelf nemen van de regie over je leven.

 

Opvoedingsproblematiek: een workshop voor opvoeders.

Opvoeden is moeilijk en veelal een zoektocht. Je bent niet de enige die er tijdelijk niet uitkomt met opvoeden. De veiligheid van een groep met lotgenoten geeft de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en gevoelens te leren delen.
Vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken we de problematiek die je met je kind ervaart.
En krijg je handvaten aangereikt om thuis, samen met je kind, verandering in het onderlinge contact tot stand te brengen.

De invalshoeken zijn:

 • Omgaan met conflicten d.m.v. de Vreedzame methode of de Gordon methode
 • De positie die het kind in het familiesysteem inneemt: de functie die het kind heeft binnen het gezin/ de familie d.m.v. Opstellingen.
 • Individuele frustraties en verlangens van jezelf als opvoeder en die van je kind:
  Ontdekken welke boodschap je bewust én onbewust geeft aan je kind. En
  omgekeerd je  kind aan jou.  De achtergrond hiervan doorgronden. Leren
  toepassen van instrumenten die een door jou beoogd resultaat opleveren.
 • Praktische opdrachten doen, vervolgens thuis toepassen en dan bespreken in de groep.

 

Mantelzorg: in liefde en begrenzing. Voor mantelzorgers.

Steeds meer zorg moet noodgedwongen komen van familie en naasten. Een hoge zorglast, zware verantwoordelijkheid en voortdurende bezorgdheid kunnen daardoor de liefdevolle inzet overschaduwen.

Met lotgenoten, in de beslotenheid van de groep, met elkaar en van elkaar leren.
Als mantelzorger leren omgaan met frustratie, met tijdsdruk en met afscheid nemen   
van dat wat niet meer is.
Leren hoe jij en degene voor wie je zorgt, met elkaar in verbinding kunnen blijven.
Ruimte leren nemen voor jezelf en daardoor ook ruimte hebben voor
degene aan wie je zorg biedt.
Als mantelzorger je evenwicht (her-)vinden tussen de gevolgen van een hoge zorglast en liefdevol zorgen. 

 

Ondersteuning bij verlies en rouw na zware operatie of bij overlijden.

Verlies en rouw brengen veelal gevoelens van angst, verlies, eenzaamheid,  
onveiligheid en onmacht. Leren delen van deze ervaringen met lotgenoten en weer in
je kracht te komen.  

 

 

Contact