Ghandi: ‘Oog om oog en we worden allemaal blind’.

Waar mensen zijn, wordt gecommuniceerd.
En kan mis-communicatie ontstaan door een verschil van mening, een verschil in verwachtingen of een misverstand. Je bent teleurgesteld, voelt je niet erkend, niet begrepen of onterecht behandeld.

Wanneer er gezamenlijke belangen zijn, ben je ondanks het conflict toch op elkaar aangewezen.
Wordt een dergelijk conflict niet onderling opgehelderd of geregeld, dan loopt de situatie vast of escaleert.  
Verharding of juridische stappen kunnen veel ellende met zich meebrengen met betrekking tot gezondheid, emoties, financiën en tijdsinvestering.
Mediation kan veel ellende voorkomen en is gericht op een duurzaam win-win resultaat.

Als  mediator ben ik een onpartijdige bemiddelaar.

De mediation vindt met waarborg van vertrouwelijkheid plaats.
Ieder van de partijen kan zich dan vrij voelen om, met respect voor de ander, de dingen te zeggen die er naar eigen beleving spelen.
Ik sta de partijen bij in het weer op gang brengen van (minimale) communicatie en het formuleren van heldere afspraken die voor ieder het maximale resultaat in zich draagt.

Mijn werkterrein ligt met name bij conflicten binnen het gezin en het gezin in conflict met een buur, school, opleiding of instelling.

Over het algemeen voldoen 2 tot 5 bijeenkomsten van ongeveer 2 uur ( inclusief bespreking van verslaglegging en opmaken van mediation overeenkomst en mediation vaststellingsovereenkomst).

 

Contact