Voor mantelzorgers. In liefde en begrenzing.  
Steeds meer zorg moet noodgedwongen komen van familie en naasten. Een hoge zorglast, zware verantwoordelijkheid en voortdurende bezorgdheid kunnen daardoor de liefdevolle inzet overschaduwen.
Als mantelzorger leren omgaan met frustratie, met tijdsdruk en met afscheid nemen   
van dat wat niet meer is.
Leren hoe jij en degene voor wie je zorgt, met elkaar in verbinding kunnen blijven.
Ruimte leren nemen voor jezelf en daardoor ook ruimte hebben voor
degene aan wie je zorg biedt.
Als mantelzorger je evenwicht (her-)vinden tussen de gevolgen van een hoge zorglast en liefdevol zorgen.