Voor ouders en opvoeders en hun kind(eren) die er met elkaar niet uitkomen.
Coaching is mogelijk voor steun in de opvoeding en bij conflicten in (samengesteld)gezin, éénnoudergezin, gezin met adoptiekind(eren).

De opvoedingsproblematiek kan heel verschillend zijn:

  • Kind of jongere die niet lekker in zijn vel zit in het gezin, op school of in de omgeving
  • Problemen in sociale contacten onder meer voortkomend uit: ADD, ADHD, autisme, hoogbegaafd, hoge gevoeligheid, dyslexie, seksuele geaardheid…
  • Gebukt gaan onder problemen als depressie, faalangst, verslaving, agressie, verlegenheid, slapeloosheid, obesitas, anorexia, met seksuele geaardheid  en door slachtoffer zijn van pesten, mishandeling of seksueel misbruik…

We gaan met elkaar vanuit verschillende invalshoeken de problematiek onderzoeken.
Ieder kan inzicht verwerven door verwachtingen en verlangens in kaart te brengen.
Verder ontdekken welke boodschappen bewust én onbewust over en weer aan elkaar gegeven worden. En achtergrond en emotionele gevolgen hiervan doorgronden.
We kijken ook naar ieders plaats en functie in het familie systeem door (Tafel-)Opstellingen.
Tenslotte leert ieder instrumenten in te zetten, die bij ieders eigen ontwikkeling passen én een door jullie beoogd resultaat opleveren.

Samen werken we met behulp van gesprekstechnieken en praktische oefeningen en methodieken vanuit EFT, Opstellingen, Mindfulness en Visualisatie.